GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK


Milyen funkciókat lát el pontosan az EMIR?

Az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) egy olyan adminisztratív és napi menedzsment munkát is támogató, átfogó rendszer, mely nyomon követi a finanszírozott projektek előrehaladását a befogadástól a kifizetésig.


Mit jelent a "de minimis" kifejezés?

Röviden: csekély összegű támogatást jelent. A csekély összegű támogatások körét a 85/2004.(IV.19.) Korm rend. 12. § (1) bekezdése alapján a pénzügyminiszter állapítja meg.


Mit értünk regionalitás alatt?

1. A régiót Magyarország teljes területén, földrajzi határain kívül eső, darabszámát tekintve kettő vagy annál több ország kell, hogy alkossa. A létrejövő regionális központ a nagyvállalat Magyarországon kívül Európában legalább még két országban található szervezeti egységét kell, hogy tevékenységével kiszolgálja.

2. A több országban működő nagyvállalatok Magyarországon létrehozott, adott tevékenységre/szolgáltatásra szakosodott szervezeti egysége regionális tevékenységét/szolgáltatását kizárólagosan vagy döntő hányadban kell, hogy lássa. A pályázati anyagokból egyértelműen ki kell, hogy derüljön, hogy hány országra terjed ki a regionális hatáskör. Továbbá a több országban működő nagyvállalat regionális egységeknek nyitott szolgáltatások ellenértékét képező árbevételre alapozott üzleti tervnek tükröznie kell a tevékenység tekintetében a kizárólagosságot, illetve a döntő hányadot. Ha nem jelentene ésszerűsítést egyetlen helyről történő irányítása, a nagyvállalat nem döntene a beruházás megvalósítása mellett.


A pályázat készítése során, a projekt alátámasztását szolgáló pénzügyi terv kidolgozásánál

Mivel a teljes pályáztatási folyamat magyar nyelven történik, így a pénzügyi terv számításánál is forintban kell feltüntetni az összegeket.


Mit jelent az igénymentesség az ingatlanon?

Nincs rajta haszonélvezeti vagy elővásárlási jog. (azaz jelzáloggal terhelt ingatlannal lehet pályázni, hisz a tehermentesség nem előírás, csak a per-, és igénymentesség)


A támogatási intenzitást hogyan kell értelmezni?

A támogatási intenzitás a támogatás felső határának mérőszáma, amely a támogatás tartalom és a teljes (elszámolható) projekt költségnek a hányadosa.


Az egyes intézkedéseknél szereplő keretösszegek nettó vagy bruttó értékek?

Nettó, tehát ÁFA nélküli értékek.


Milyen formában nyújt támogatást a kedvezményezetteknek az EU?

Kétféle formája létezik az Uniós támogatásoknak: projektek és pályázati alapok. A projektek alapvetően nagy infrastrukturális, vagy környezetvédelmi projekteket jelentenek, A pályázati alapok több kedvezményezett támogatását teszik lehetővé pályázati eszközökkel.


Kell-e önerő a pályázatokhoz?

Az Európai Unió pénzügyi támogatási politikájának egyik alapelve a programozás mellett a társfinanszírozás, amely azt jelenti, hogy a pályázónak a projektje megvalósításához biztosítania kell bizonyos összegű saját forrás rendelkezésre állását. Ennek mértéke függ attól is, hogy például a pályázó önkormányzat, non-profit szervezet, vagy esetleg profitorientált vállalat-e, hiszen a gyengébb versenyhelyzettel rendelkező szervezeteket a Közösség nagyobb mértékben támogatja. Sok esetben az sem mindegy, hogy a pályázó melyik régióban (fejlett vagy hátrányos helyzetű) kívánja megvalósítani elképzeléseit. Az adott támogatható területhez elvárt önrész pontos összegét és feltételeit maga a pályázati kiírás fogja tartalmazni.


Az önrész és a saját erő között van-e különbség? Ezeknél igénybe vehető-e valamilyen hitel

Az önrész és a saját erő ugyanazt jelenti (sőt: olykor önerő, saját forrás, stb.). Vállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében általában 25% önrészt, azaz saját erőt kell biztosítani. Hogy ez lehet-e hitel, arra megint csak azt lehet válaszolni, hogy az önrész meghatározása jelenleg támogatási rendszerenként eltérő (tehát van, ahol lehet, és van, ahol nem), és nincs EU jogszabály erre vonatkozóan.